Що необхідно для отримання соціальної стипендії у 2017?

Що необхідно для отримання соціальної стипендії у 2017?

Згідно до «Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 » для отримання стипендій необхідно зробити наступне, написати заяву із зазначенням:

  1. прізвище, ім’я та по батькові;
  2. число, місяць, рік народження;
  3. зареєстроване та фактичне місце проживання;
  4. підстава для отримання соціальної стипендії.

⚠ До заяви додаються копії таких документів:

  1. паспорта громадянина України;
  2. свідоцтва про народження дитини;
  3. довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);
  4. студентського квитка.

⚠ Окрім того, студенти окремих пільгових категорій повинні:
ДІТИ-СИРОТИ ТА ДІТИ, ПОЗБАВЛЕНІ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, А ТАКОЖ СТУДЕНТИ (КУРСАНТИ) ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, ЯКІ В ПЕРІОД НАВЧАННЯ У ВІЦІ ВІД 18 ДО 23 РОКІВ ЗАЛИШИЛИСЯ БЕЗ БАТЬКІВ повинні зібрати:
— копію рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;
— копію свідоцтва про смерть батьків.
ДІТИ ШАХТАРІВ, ЯКІ МАЮТЬ СТАЖ ПІДЗЕМНОЇ РОБОТИ НЕ МЕНШ ЯК ТРИ РОКИ, А ТАКОЖ ОСОБИ, БАТЬКИ ЯКИХ Є ШАХТАРЯМИ, ЩО МАЮТЬ СТАЖ ПІДЗЕМНОЇ РОБОТИ НЕ МЕНШ ЯК 15 РОКІВ АБО ЗАГИНУЛИ ВНАСЛІДОК НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ ЧИ СТАЛИ ІНВАЛІДАМИ I АБО II ГРУПИ повинні зібрати:
— довідку з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи;
— акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 згідно з додатком 4 до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232 “Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 94, ст. 3426);
— копію довідки медико-соціальної експертизи;
— копію свідоцтва про смерть батька (матері).
ОСОБИ, ВИЗНАНИХ УЧАСНИКАМИ БОЙОВИХ ДІЙ, ТА ЇХ ДІТЕЙ (ДО ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАННЯ У ТАКОМУ ЗАКЛАДІ, АЛЕ НЕ ДОВШЕ НІЖ ДО ДОСЯГНЕННЯ НИМИ 23 РОКІВ) повинні зібрати:
— копію посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка;
— довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій.
ДІТЕЙ, ОДИН ІЗ БАТЬКІВ ЯКИХ ЗАГИНУВ (ПРОПАВ БЕЗВІСТИ) У РАЙОНІ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ, БОЙОВИХ ДІЙ ЧИ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ АБО ПОМЕР ВНАСЛІДОК ПОРАНЕННЯ, КОНТУЗІЇ ЧИ КАЛІЦТВА, ОДЕРЖАНИХ У РАЙОНІ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ, БОЙОВИХ ДІЙ ЧИ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ, А ТАКОЖ ВНАСЛІДОК ЗАХВОРЮВАННЯ, ОДЕРЖАНОГО В ПЕРІОД УЧАСТІ В АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ (ДО ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАННЯ У ТАКОМУ ЗАКЛАДІ, АЛЕ НЕ ДОВШЕ НІЖ ДО ДОСЯГНЕННЯ НИМИ 23 РОКІВ) повинні зібрати:
— копію свідоцтва про смерть батька (матері);
— документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлим);
— копію довідки медико-соціальної експертизи.
ДІТИ, ОДИН ІЗ БАТЬКІВ ЯКИХ ЗАГИНУВ ПІД ЧАС МАСОВИХ АКЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО ПРОТЕСТУ АБО ПОМЕР ВНАСЛІДОК ПОРАНЕННЯ, КОНТУЗІЇ ЧИ КАЛІЦТВА, ОДЕРЖАНИХ ПІД ЧАС МАСОВИХ АКЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО ПРОТЕСТУ (ДО ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, АЛЕ НЕ ДОВШЕ НІЖ ДО ДОСЯГНЕННЯ НИМИ 23 РОКІВ) повинні зібрати:
— копію свідоцтва про смерть батька (матері);
— копію довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;
— довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни.
ДІТИ, ЗАРЕЄСТРОВАНІ ЯК ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ (ДО ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАННЯ У ТАКОМУ ЗАКЛАДІ, АЛЕ НЕ ДОВШЕ НІЖ ДО ДОСЯГНЕННЯ НИМИ 23 РОКІВ) повинні зібрати:
— копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Деталі читай у прикріпленому документі:

poryadok_do_postanovi_kmu_1045_vid_28_12_2016

Голова інформаційного департаменту СтС ВНТУ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *