Конкурс дизайн-проектів вихідних зон об’єктів ВНТУ

Конкурс дизайн-проектів вихідних зон об’єктів ВНТУ

diplomnij_proekt_-_proekt_centru_dozvllja_z_zalom_na_500_msc_u_m-_harkvРекторат, СПКБ ВНТУ оголошують відкритий університетський конкурс дизайн-проектів вихідних зон об’єктів ВНТУ.

  1. Загальні відомості

Детальна програма та умови конкурсу наведені нижче в статті.

Термін проведення: 20.12.1620.03.2017 р.

Вихідні дані одержувати в кімнаті   2139 ЕТВ  (НК № 2).

Контактна особа і телефон для довідок:

В. М. Андрухов, тел. 598-346, (vmandruchov@meta.ua);      

І. В. Кравцова, тел. 598-629, (kravcova_ir@i.ua).

  1. Вимоги до учасників

Учасниками можуть бути студенти, викладачі, змішані колективи, випускники університету та інші бажаючі.

 Преміальний фонд

Преміальний фонд становить 9.0 тис. грн.

Перша премія – 5000 грн. і диплом 1 ступеню

Друга премія – 3000 грн. і диплом 2 ступеню

Третя премія — 1000 грн. і диплом 3 ступеню

Усі інші учасники конкурсу нагороджуються дипломами.

 

ПРОГРАМА ТА УМОВИ

відкритого архітектурного конкурсу проектів модернізація фасадів і благоустрою території Вінницького національного технічного університету по вул. Хмельницьке шосе.

Загальні відомості

Тема конкурсу: модернізація фасадів і благоустрою території Вінницького національного технічного університету (ВНТУ) по вул. Хмельницьке шосе,95.

Вид конкурсу: міський відкритий архітектурний конкурс проектів, який проводиться в один тур.

Замовник конкурсу: Вінницький національний технічний університет

Організатори: ректорат, науково-дослідне інноваційно-проектно-конструкторське дизайнерське бюро (далі – СПКБ – студентське проектно-конструкторське бюро) СПКБ ВНТУ.

Термін проведення: 20.12.2016 – 20.03.2017р.

Програми та умов конкурсу: на сайті http://vntu.edu.ua/uk/public-info/public2016.html

Конкурсні проекти подаються: Хмельницьке шосе, 95, кабінет №2139 ЕТВ (НК №2), м. Вінниця, Україна, 21021.

Контактна особа: відповідальний секретар конкурсу Кравцова Ірина Вікторівна, тел. 598-629 електронна адреса kravcova_ir@i.ua.

Кінцевий термін подання конкурсних проектів: 21.03.2017 р. до 15.00 год. за київським часом.

Мета конкурсу: Пошук архітектурних та дизайнерських рішень об’єктів ВНТУ відповідно до їх значення і ролі в середовищі міста направлених на можливість їх подальшої реалізації.

Завдання конкурсу

Запропоновані проектні рішення мають забезпечити:

— модернізацію фасадів головного, першого і другого навчальних корпусів з урахуванням проведення заходів з термомодернізації;

— благоустрій і репрезентативний дизайн вхідних зон (вхідних майданчиків, прилеглих ділянок та входів біля головного корпусу, першого і другого навчальних корпусів);

— модернізацію фонтану, замощення площ, тротуарів, зон відпочинку, дизайн елементів середовища (малі форми, сценарне освітлення території тощо);

— організацію місць паркування з урахуванням пішохідних та транспортних зв’язків із вул. Хмельницьке шосе;

— візуальну комунікацію та інформацію про об’єкти і територію ВНТУ (в т.ч. вхідну групу біля головного корпусу з елементами світлової ілюмінації і корп.1-приймальна комісія);

Архітектурно-планувальні вимоги

Проектування вести у визначених межах з урахуванням містобудівної ситуації і цілому.

Створити привабливий вигляд з основних точок огляду об’єктів та середовища в цілому засобами архітектури, ландшафтного, графічного, світлового дизайну.

Архітектурні рішення з термомодернізації фасадів мають відображати сучасні напрямкам стилістики навчальних закладів.

В опорядженні фасадів і території застосовувати надійні сучасні матеріали і конструкції.

Склад вихідних матеріалів

Програма та умови конкурсу.

Ситуаційна схема.

Топографічний план М1:500.

Графічні матеріали будівель що потребують термомодернізації.

Інформація про ВНТУ.

Вихідні матеріали розташовані на сайті http://vntu.edu.ua/uk/public-info/public2016.html з 20.12.2016р. та у відповідального секретаря конкурсу.

Склад проекту

Ситуаційна схема.

План комплексного благоустрою М1:500.

Фрагмент благоустрою та озеленення М1:200.

План замощення М1:100; 1:50.

Фасади  об’єктів що модернізуються.

Розгортка фасадів по вул. Хмельницьке шосе.

Фрагменти дизайну середовища.

Проектні візуалізації.

Коротка пояснювальна записка (на планшеті).

Форма подання демонстраційних матеріалів – на твердих планшетах розміром 84х120см в кількості до 2 шт. вертикально.

Зменшена версія кожного планшету у форматі А3 (29,7×42 cm).

CD/DVD диск з матеріалами конкурсного проекту у форматі *.pdf.

Оформлення та передача конкурсних проектів  організатору

Матеріали конкурсних проектів подаються на конкурс анонімно під девізом у формі п’ятизначного числа, яке проставляється у верхньому правому куті кожного планшету розміром 3 см х 9 см. У лівому верхньому куті кожного планшета наноситься порядковий номер планшета розміром 3х3 см.

Інформація про авторів проекту (прізвища, імена, по батькові, адреси, банківські реквізити, ідентифікаційні коди) подаються в запечатаному конверті, який підписується девізом (п’ятизначне число).

Конверт, зменшена версія кожного планшету формату А3, CD/DVD диск з матеріалами конкурсного проекту, кріпляться із зворотного боку першого планшету.

Конкурсні проекти надсилаються або передаються особисто організатору конкурсу у закритому вигляді. У пакеті може бути лише один конкурсний проект.

У разі відправлення проекту поштою його автор повинен повідомити організатора конкурсу про дату відправлення і номер поштової квитанції на електронну адресу kravcova_ir@i.ua.

Доставка конкурсних проектів здійснюється коштом учасника.

Конкурсний проект вважається прийнятим у встановлені терміни, якщо він наданий (відправлений) не пізніше 21.03.2017 р. до 15.00 год. за київським часом. У випадку відправлення проекту поштою, він має надійти до організатора до 23.03.2017 р.

При реєстрації конкурсних проектів в журналі зазначається дата їх отримання (відправлення) та девіз.

УМОВИ КОНКУРСУ

Вимоги до учасників

До участі у конкурсі запрошуються професійні архітектори, дизайнери, архітектори ландшафту, спеціалісти з містобудівного проектування, студенти архітектурних і мистецьких закладів одноосібно чи у складі авторських колективів.

Учасниками конкурсу не можуть бути члени журі, відповідальний секретар конкурсу, їхні близькі родичі, а також особи, які безпосередньо пов’язані з членами журі виконанням трудових обов’язків.

Реєстраційний внесок за участь у конкурсі не стягується.

Реєстрація учасників здійснюється у відповідального секретаря Кравцової Ірини Вікторівни не пізніше 25 лютого 2017 р.

Конкурс вважається таким, що відбувся, в разі наявності не менше трьох учасників (конкурсних проектів).

Мовою конкурсу є українська.

Відповідальні представники організатора

З організаційних питань необхідно звертатись до відповідального секретаря конкурсу, Кравцової Ірини Вікторівни тел. (0432) 598-629; електронна пошта kravcova_ir@i.ua.

Склад журі конкурсу

Буде оголошено додатково.

Критерії оцінювання проектів

Відповідність меті та завданню, умовам і програмі конкурсу.

Якість архітектурних планувальних рішень.

Інноваційність, оригінальність і раціональність запропонованих проектних рішень.

Цілісність та якість дизайну, його інтегрованість в ландшафт.

Графічна виразність розкриття авторської ідеї.

Кінцевий термін прийому конкурсних проектів — 21.03.2017 р. до 15.00 год. за київським часом.

Засідання журі конкурсу – 27-28 березня 2017 р.

Оголошення результатів — 30.03.2017 р.

Виставка конкурсних проектів – з 03.04.2017 по 17.04.2017 р.

Порядок роботи журі

Засідання журі починається з обрання голови журі та його заступника шляхом таємного голосування простою більшістю голосів.

Відповідальний секретар конкурсу одночасно є секретарем журі і бере участь у його засіданнях без права голосу.

Засідання журі вважається таким, що відбулося, за умови участі у ньому не менше двох третин складу журі.

При наявності кворуму  голова журі надає слово секретарю конкурсу для доповіді про кількість поданих проектів та представлення їх у вигляді, що відповідають вимогам до оформлення проекту. Запечатані конверти з реквізитами авторів зберігаються у секретаря.

Журі вивчає подані конкурсні проекти на предмет їх відповідності вимогам програми конкурсу та приймає рішення про фактичну кількість конкурсних проектів, що підлягають розгляду.

Після вивчення всіх конкурсних проектів журі проводить їх оцінку шляхом відкритого голосування. Під час голосування голова журі оголошує тільки девіз учасника конкурсу, що зазначений на кожному конкурсному проекті.

Рішення журі приймається простою більшістю голосів. В разі рівного поділу голосів вирішальним є голос голови журі.

Після проведення оцінки конкурсних проектів журі приймає рішення про присудження:

  • першої премії конкурсу і диплом 1 ступеню;
  • другої премії конкурсу і диплом 2 ступеню;
  • третьої премії конкурсу і диплом 3 ступеню.

Всі інші учасники конкурсу отримують дипломи учасника.

В рішеннях зазначаються девізи конкурсних проектів.

Після присудження премій секретар конкурсу в присутності членів журі (не менше двох) розкриває конверти з реквізитами авторів та оголошує переможців конкурсу.

Рішення журі є остаточним, не підлягає зміні, в т.ч. замовником конкурсу.

Рішення журі оформлюється протоколом у 2-денний термін.

Засідання журі є закритим.

Інформація про результати проведеного конкурсу є відкритою.

Результати конкурсу оприлюднюються на http://vntu.edu.ua/uk/public-info/public2016.html 30.03.2017

Кількість, розмір та порядок вручення премій

Преміальний фонд становить 9 тис. грн. і розподіляється на 1 першу (5 тис. грн.), 1 другу (3 тис. грн.), 1 третю (1 тис. грн.).

У разі відсутності присудження однієї з премій, кошти розподіляються між премійованими учасниками в рівних частинах.

Переможці конкурсу протягом місяця після прийняття рішення журі інформуються про місце та порядок отримання премій.

Порядок використання премійованих та повернення не премійованих конкурсних проектів

Авторські права залишаються за автором проекту. Всі подані проекти стають власністю Вінницької національного університету, яка матиме право публікувати увесь матеріал або його частини.

Надіслані матеріали не повертаються авторам.

Право визначення організації для опрацювання наступної стадії проекту, що переміг, залишається за замовником конкурсу.

Голова інформаційного департаменту СтС ВНТУ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *